Mae yna dair prif ffordd o adael cymynrodd i elusen:

1. Cymynrodd benodol, sef eitem benodol sydd wedi'i gadael i elusen e.e. gemwaith

2. Cymynrodd weddilliol yw'r hyn sy’n weddill ar ôl i bob rhodd o'r ewyllys gael ei darparu. Gallwch adael rhan neu’r cyfan o'r hyn sy'n weddill.

3. Cymynrodd ariannol yw pan fyddwch yn gadael swm penodol o arian.