Mae yna dri phrif ffyrdd o adael cymynrodd i elusen 

 

  1. Cymynrodd Benodol, eitem benodol sydd wedi'i adael i elusen e.e. Gemwaith    

  1. Cymynrodd Weddilliol yw'r hyn sydd yn weddill ar ôl i bob anrheg o'r ewyllys cael ei ddarparu. Gallwch adael rhaniad o'r hyn sy'n weddill neu'r cwbl. 

 

  1. Cymynrodd Ariannol yw le rydych yn gadael swm penodol o arian.