Siop 3 Tyddyn Du,
High Street,
Tywyn.
LL36 9AA
Rhif Teleffon: 01654 711233
Rheolwr Siop : Abigail Severn
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh