13 Upper Frog Street,
Dinbych-y-pysgod,
Sir Benfro. 
SA70 7JD 
Rhif Teleffon: 01792 467 989
Rheolwr Siop : Michaela Poole
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh