Mae sawl ffordd y gallwch anfon eich rhoddion hael a'r arian a godwyd gennych atom. Cliciwch yma i gael y manylion llawn.