Mae'n bwysig cofio wrth lunio eich ewyllys y gallai fod angen ei newid yn ddiweddarach oherwydd amgylchiadau. Er enghraifft, os byddwch yn ysgaru, yn colli anwylyd, neu os byddwch yn dechrau teulu, efallai y byddwch am wneud newidiadau i'r wybodaeth yn eich ewyllys. Er mwyn gwneud newidiadau i'ch ewyllys, bydd angen i chi ychwanegu Codisil A lofnodir o flaen tyst.