Os byddwch yn penderfynu peidio â gadael Ewyllys, y llywodraeth fydd yn penderfynu sut y caiff eich eiddo ei rannu. Ond trwy greu Ewyllys byddwch yn egluro eich union ddymuniadau i'ch teulu a'ch ffrindiau ar sut y dymunwch i'ch eiddo gael ei ddosbarthu.