Mae rhai anafiadau yn gofyn am dimau arbenigol ac ymyriadau sydd wedi'u lleoli mewn Canolfannau Rhanbarthol. Unwaith mae triniaeth arbenigol wedi cael ei rhoi, efallai y cewch eich trosglwyddo yn ôl i'ch ysbyty lleol os oes angen adsefydlu parhaus arnoch neu driniaeth feddygol arferol bellach.