Na. Mae gan ein Timau Gofal Critigol fynediad i rwydwaith o Gerbydau Ymateb Cyflym a ddefnyddir pan fo'r tywydd yn anaddas ar gyfer hedfan ac maent yn fwy cyffredin mewn ardaloedd trefol lle mae llai o safleoedd glanio. Maent yn defnyddio cerbydau Audi Q7s a Volvo XC90s coch â phatrwm o sgwariau gwyrdd a melyn ar yr ochr. Gall ein timau gael eu hadnabod gan eu siwtiau hedfan coch.