11 Heol Newton ,
YMwmbwls,
Abertawe,
SA3 4AR


Rhif Ffôn - 01792 293292
Rheolwr Siop - Michael Edwards
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh