Gallwch.  Mae ein gwasanaeth Ôl-ofal ar gael i ddarparu'r wybodaeth a'r cymorth sydd eu hangen arnoch pan fyddwch yn teimlo'n barod.