Gallwch, mae rôl sy'n addas i bawb yn Ambiwlans Awyr Cymru. Hoffem glywed gan unrhyw un sydd  diddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni, gan gynnwys y rheini sy'n byw ag anabledd.