Dogfen gyfreithiol yw eich Ewyllys, sy’n nodi i bwy rydych am i’ch eiddo fynd pan fyddwch yn marw.