Wrth gwrs, mae yna gyfle i bawb yn AAC. Hoffem glywed wrth unrhyw un sydd efo diddordeb wirfoddoli i ni, gan gynnwys pobl sydd yn byw gydag anabledd.