Mae'n rhaid i chi fod yn 16 mlwydd oed o leiaf er mwyn gwirfoddoli gyda ni.