Am bob rhodd y byddwch yn ei wneud, byddwn yn cael 25% yn ychwanegol gan y llywodraeth. Felly, os byddwch yn rhoi £10, gallwn gael £2.50 ychwanegol gan olygu bod y rhodd yn werth £12.50 heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Mae hyn hefyd yn berthnasol i roddion rydych wedi'u gwneud yn y gorffennol, hyd at bedair blynedd yn ôl.