Ar yr amod eich bod wedi talu £1 am bob raffl a dynnir ar ddydd Gwener, bydd pob un o’ch rhifau unigryw yn cael eu cynnwys yn y raffl electronig. Bydd y cyfrifiadur yn dewis rhifau chwe digid ar hap ac yn eu cymharu â rhifau ein haelodau. Os yw eich rhifau'r un fath, yna byddwch yn ennill gwobr; bydd y drefn y mae’r rhifau yn cyfateb yn dynodi maint y wobr.