Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhoi gwybod i ni nad ydych yn drethdalwr yn y DU mwyach drwy ein ffonio neu ysgrifennu atom, a byddwn yn rhoi’r gorau i adennill treth ar eich rhoddion yn syth.