Mae cofrestru ar gyfer ein Loteri yn hawdd.

Opsiwn 1: Lawrlwythwch, argraffwch ac anfonwch ffurflen loteri wedi’i chwblhau atom.

Opsiwn 2: Ffoniwch 0300 0152 999 a byddwn yn eich helpu dros y ffôn.

Opsiwn 3: Gallwch gofrestru’n syth drwy ddebyd uniongyrchol yma.