Rydym wrth ein bodd gyda’r post hen ffasiwn. Gallwch wneud rhodd drwy anfon siec yn daladwy i "Ambiwlans Awyr Cymru" i’n Prif Swyddfa yn y cyfeiriad isod.

Sicrhewch eich bod yn cynnwys eich holl fanylion cyswllt fel bod modd i ni ysgrifennu atoch er mwyn dweud diolch. Fel arall, lawrlwythwch a chwblhewch ein Ffurflen Rhoi a’i hanfon drwy’r post.


Ambiwlans Awyr Cymru 
Ty Elusen, 
Ffordd Angel, 
Llanelli Gate 
Dafen 
Llanelli 
SA14 8LQ