Ffoniwch eich swyddfa codi arian Ambiwlans Awyr Cymru agosaf ar 0300 0152 999 a byddwn yn prosesu eich rhodd dros y teleffon.