Na, ar ôl i chi gwblhau eich ffurflen a'i ddychwelyd nid oes rhaid i chi gwblhau un arall. Fodd bynnag os yw eich statws treth yn newid, rho wybod i ni trwy alw 0300 0152 999.