13-15 Y Farchnad

Coed-Duon,

NP12 1AU.

Rhif Ffôn: 01495 528 009

Rheolwr Siop: Julie Mcroy

Oriau Agor : Llun - Sad 9yb - 5yp