68 Heol Merthyr,
Whitchurch,
Caerdydd.
CF14 1DJ


Rhif Ffôn: 02920 693111
Rheolwr Shop : Merlyn Evans
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh