Mae tair prif ffordd o adael cymynrodd i elusen:

 

  1. Cymunrodd penodol, sy'n eitem arbennig a roddir i elusen fel gemwaith neu cyfrandaliadau.

 

  1. Cymunrodd gweddilliol, hynny yw yr hyn sy'n weddill ar ôl i'r holl roddion gael eu dosbarthu. Gallwch adael cyfran o'r hyn sy'n weddill neu'r cyfan.

 

  1. Cymunrodd ariannol yw swm penodol o arian sy'n cael ei roi.