Ysgutor yw person neu sefydliad sy'n gyfrifol am sicrhau y caiff y cyfarwyddiadau yn eich Ewyllys eu dilyn.