Mae eich Ewyllys yn ddogfen gyfreithiol sy'n dynodi i bwy neu at ble y dymunwch i'ch cartref a'ch eiddo fynd pan fyddwch yn marw.