Caiff pob cais ei ystyried. Rhaid i chi ddatgelu unrhyw gollfarnau troseddol heb eu disbyddu, ond ni fydd hyn o reidrwydd yn eich atal rhag gwirfoddoli gyda ni.