Os ydych yn talu treth a'r gyfradd o 40% neu uwch, gallwch hawlio'r gwahaniaeth rhwng y gyfradd uchaf a'r gyfradd sylfaenol ar eich rhodd. Gwnewch wneud hyn drwy:

  • eich Ad-daliad treth Hunanasesu
  • gofyn i CThEM ddiwygio eich cod treth