Nac oes. Caiff Rhodd Cymorth ei dynnu o’r dreth rydych wedi’i thalu'n barod, felly nid oes unrhyw gost i chi, ac ni fydd yn effeithio ar eich statws treth ychwaith