Os ydych yn drethdalwr yn y DU – Ydy. Hyd yn oed os nad ydych yn gweithio, rydych yn dal i fod yn gymwys os ydych yn talu treth ar unrhyw un o’r canlynol:

  • Pensiwn personol neu alwedigaethol
  • Stociau a chyfranddaliadau
  • Cyfrifon cynilo banc neu gymdeithas adeiladu
  • Incwm rhent
  • Difidendau buddsoddi yn y DU a thramor