Nac ydych. Drwy lofnodi ffurflen Rhodd Cymorth, nid oes rhaid i chi roi bob mis, ond os byddwch yn dewis gwneud hynny yn y dyfodol, bydd eich datganiad yn ddilys.