Byddwch yn cael rhaglen sefydlu a hyfforddiant ar gyfer eich rôl yn ogystal â gwahoddiad i ddod i sesiwn Sefydlu Corfforaethol a all gynnwys ymweliad ag un o'n canolfannau awyr.