Mae ein gwirfoddolwyr yn gweithio'n ddi-dâl; fodd bynnag, byddwn yn ad-dalu costau teithio a chynhaliaeth ein gwirfoddolwr fel y nodir yn y polisi gwirfoddoli.