Byddwch, unwaith y byddwn wedi derbyn rhodd, bydd y Tîm Gweinyddu Cymunroddion yn anfon llythyr diolch a derbynneb yn cydnabod y taliad.

Gyda phwy y dylwn siarad i gael cymorth?

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am weinyddiaeth yr ystad, cysylltwch â'r Tîm Gweinyddu drwy e-bost: [email protected], neu dros ffôn ar 0300 0152 999.