Mae angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer rhai rolau gwirfoddoli.