Mae'n hollbwysig cofio pan fyddwch yn creu eich Ewyllys, y gallai fod angen ei newid oherwydd amgylchiadau. Er enghraifft, os byddwch yn cael ysgariad, yn colli rhywun annwyl, neu'n penderfynu magu teulu, efallai yr hoffech newid y wybodaeth a roddwyd yn eich Ewyllys. I addasu eich Ewyllys, bydd angen i chi ychwanegu codisil sydd wedi ei dystio wrth i chi lofnodi.