1af     Mr S. Tough  (230910)  £1000


2ydd    Mr J. Scanlon (65312)  £200


3ydd    Mrs Giplin (62486) £100


20 Ennillwyr eraill (£10):

105585, 41476, 150074, 194461, 190191, 295575, 203502, 281591, 190117, 205128, 272140, 259153, 75617, 72132, 251044, 276733, 194971, 48841, 10542, 261212.