1af        Mr S. Ross (419000) – Bangor £1000

2ail       Mrs L. Norman (400822) – Newport £200

3ydd     Mr A. Young (351041) – Swansea £100


20 Ennillwyr Eraill (£10):

293989, 319259, 400601, 181872, 352226, 22921, 349590, 403937, 300987, 234504, 49871, 8575, 307205, 361091, 125868, 340581, 367231, 293532, 390613, 389127