1af     Mrs M Perser (165879) - Beaumarlis £1000


2ail    Mr P Thomas (349929) - Bodorgan £200


3ydd    Mrs J Roberts (354949) - Pontypridd £100


20 Ennillwyr Eraill (£10):

133821, 270240, 266475, 77866, 343101, 161224, 150997, 128022, 167724, 253772, 135872, 343698, 158479, 342083, 305959, 150724, 356852, 86541, 359822, 2621.