Rôl EMRTS Cymru – Doctor Gofal Critigol

Rôl GIG – Ymgynghorydd Meddygaeth Brys, Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.