Rôl EMRTS Cymru – Doctor Gofal Critigol

Rôl GIG – Ymgynghorydd Meddygaeth Brys, Ysbyty Gwynedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.