Mae Mark yn un o ddau ymddiriedolwr gwreiddiol sy’n dal i fod yn rhan o’r elusen. Yn broffesiynol, mae Mark yn Ddarlledwr, Awdur a Chyfarwyddwr Teledu ar ei liwt ei hun. Mae ei waith yn cynnwys cyfarwyddo darllediadau allanol ar gyfer ‘Crimewatch Roadshow’ ar gyfer BBC1 ac wyth mlynedd yn adrodd ar Bencampwriaeth Rali’r Byd ar gyfer teledu a radio’r BBC.

Heblaw am ei gyfranogiad i AAC, mae Mark wedi bod yn ymatebwr cyntaf cymunedol ar gyfer Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ers 2009. Roedd Mark hefyd yn rhan o dîm Gwylwyr y Glannau am dros 30 mlynedd. Mae Mark yn siaradwr Cymraeg ac yn aml yn rhoi cyfweliadau ar ran yr elusen.