Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgelu anawdurdodedig, mae yn weithdrefnau corfforol ac electronig yn eu lle er mwyn diogelu yn erbyn data personol sydd yn ein meddiant ac yn cael ei golli, camddefnyddio, neu’i newid. Tra na allwn sicrhau na fydd hyn yn digwydd, rydym yn dilyn gweithdrefnau llym ac yn cydymffurfio gyda’r gyfraith er mwyn diogelu data gymaint ag sydd yn bosib.

-

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo data ar draws y rhyngrwyd yn ddiogel bob tro. Tra’n bod yn gwneud ein gorau glasi i ddiogelu eich gwybodaeth, dylech gymryd camau eich hun er mwyn gosod meddalwedd gwrth-feirws cyfredol a’ch cyfrineiriau a’n sicrhau eich bod yn dilyn arferion diogel ar-lein. Ni allwn sicrhau na fydd data yn cael ei golli, camddefnyddio neu newid pan yn cael ei drosglwyddo i ni; chi sydd yn gyfrifol am drosglwyddo’r data. Unwaith ein bod wedi derbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau llym a mesurau diogelwch er mwyn ceisio atal defnydd anawdurdodedig.