Oes, bydd angen i chi nodi manylion dau ganolwr wrth gwblhau eich ffurflen gais. Rhaid iddynt fod yn 18 oed o leiaf ac ni allant fod yn unigolion sy'n perthyn i chi. Rhaid i bob canolwr fod yn barod i roi geirda a bod yn ymwybodol y byddwn o bosibl yn cysylltu â nhw.