Wrth gwrs. Gallwch wneud cais am sawl rôl a chymryd rhan mewn gwahanol fathau o weithgareddau gwirfoddoli, er enghraifft gwirfoddoli yn un o'n siopau a chasglu arian mewn bwcedi.