Gan nad ydym wedi gallu gweld ein gilydd llawer dros y flwyddyn diwethaf oherwydd cyfyngiadau COVID, da ni wedi penderfynu cefnogi ein gilydd i wynebu her (ofnadwy gan dydy'r ddwy ohona ni heb redeg mwy na 10 milltir rhyngthom ers Ebrill 2019) o redeg 100 milltir rhyngthom o fewn mis Ionawr. Ein gobaith yn ein gwallgofrwydd ydy codi chydig bach o bres i'r Ambiwlans Awyr, gwasanaeth gall unrhyw un ohonom orfod dibynu arno un diwrnod.

As we have been unable to see much of each other during the past year, due to the COVID restrictions, we have decided to support each other in a challenge (a horrendous one since we haven't ran 10 miles between us since April 2019) and run 100 miles between us in January. Our hope in our madness is to raise a bit of money towards the Air Ambulance, a service any one of us would have to depend on one day.

Nia a Rwth Roberts