Mae'n Wythnos Genedlaethol yr Ambiwlans Awyr yr wythnos hon (6-12 Medi) Mae'n cynnig cyfle i dynnu sylw at y gwasanaeth achub bywydau a ddarperir gan Ambiwlans Awyr Cymru.

Drwy gydol yr wythnos, byddwn yn rhannu gwybodaeth am Ambiwlans Awyr Cymru ac yn clywed gan gleifion sydd wedi defnyddio ein gwasanaeth. Mae meddygon ymgynghorol arbenigol, ymarferwyr gofal critigol, ymarferwyr trosglwyddo hofrenyddion a pheilotiaid yr Elusen yn teithio ar ein hofrenyddion, ac yn sicrhau bod diogelwch a llesiant pob claf yn cael blaenoriaeth.

Mae pob eiliad yn cyfrif a phob ceiniog yn bwysig...

Rydym yn gofyn am eich cefnogaeth gan fod ‘pob eiliad yn cyfrif’ a ‘phob ceiniog yn bwysig’ Dyma’r themau tu ol i Wythnos Ambiwlans Awyr eleni.

Rydym angen codi £8miliwn yn flynyddol. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyrfaniad gan y Llywodraeth. Chi, Pobl Cymru sy’n cadw ein hofrenyddion i hedfan. Hebddoch,ni fuasai’r Elusen yn bodoli.

Rydym hefyd yn dathlu ein penblwydd yn 20ain oed eleni, a gyda diolch i Chi wedi cyrraedd 40,000 o gyrchoedd ers 1af Mawrth 2001.

Mae eich cefnogaeth parhaol yn achub bywydau cleifion yng Nghymru,sydd ag anafiadau neu salwch critigol, pan maent ei wir angen.

Rhoddir gyfle i ni yn ystod Wythnos Ambiwlans Awyr i ddweud diolch am ein cadw yn yr awyr, ac i chi dderbyn rhagor o wybodaeth am eich elusen a sut i’n cefnogi.