Pwy fyddai wedi meddwl y gallech dretio eich hun ac achub bywyd rhywun ar yr un pryd?

Mae gennym 17 o siopau elusen ledled Cymru sy’n helpu i ariannu ein cyrchoedd achub bywydau. Rydym yn casglu eitemau ail-law a gaiff eu gwerthu yn ein siopau er mwyn helpu i gadw ein hofrenyddion yn yr awyr.

Dyma rai o’r eitemau rydym yn eu gwerthu:

  • Dodrefn, gwelïau, cypyrddau
  • Nwyddau gwyn wedi’i hailwampio
  • Teganau a gemau
  • Dillad menywod, dynion a phlant
  • Gwisg priodas
  • Cerddoriaeth: e.e Cryno ddisgiau a recordiau
  • Llyfrau a ffilmiau
  • Nwyddau, bagiau, sgarffiau, gemwaith a phyrsiau

Dod o hyd i'ch siop leol:  

Siopau De Cymru   Siopau Canolbarth Cymru  Siopau Gogledd Cymru


Gallwch ollwng eich rhoddion yn un o’n siopau, neu ffonio eich siop leol er mwyn trefnu casgliad am ddim o’ch cartref. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth cludo am gost fach, gan ei gwneud yn haws i chi brynu eitemau mawr.