Drwy siopa gyda ni drwy ein siop eBay newydd, gallwch gefnogi ein gwaith sy'n achub bywydau heb orfod gadael eich cartref.

Mae dewis o eitemau ail-law ar gael gan gynnwys addurniadau, pethau i'w casglu, adloniant, a rhai eitemau newydd sbon hyd yn oed, a gaiff eu danfon yn syth i'ch drws.

Os ydych yn siopa yn un o'n siopau ledled Cymru yn rheolaidd, byddwch yn gwybod ein bod yn cynnig dewis eang o eitemau ail-law mewn cyflwr gwych. Rydym yn arfer yr un safonau yn ein siop eBay – ni fydd gwahaniaeth yn ansawdd yr eitemau. 

Gallwch fod yn dawel eich meddwl fod bob un o'n heitemau'n cael ei wirio, ei lanhau a'i bacio i'r safon uchaf. Beth bynnag sy'n dal eich llygad, gallwch fod yn hyderus wrth siopa gyda ni, gan wybod y bydd eich eitem yn cyrraedd eich drws yn y cyflwr gorau posibl.

Ewch i'n siop eBay nawr